info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 157
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview259

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview245

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร