องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สตง.รับรอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview20
ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview418

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิ.ย. 65 คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด อบต.ดอนเตย กับทางอำเภอนาทม ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมาราม ม.4 ต.ดอนเตย
การประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านและตำบล
พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565
การออกรับฝากขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2565
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นำเด็กและเยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเตย เข้าร่วมโครงการบูรณาการโครงการ Gen z สร้างสรรค์รวมพลังเครือข่าย อพม
วันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ทำการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย