องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และผู้รักษาการในตำแหน่ง กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีผู้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการกลั่นกรองช่วยเหลือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1