info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนมบริการข้อมูล
thumb_up facebook-line

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 29
เดือนนี้ 4,225
เดือนที่แล้ว 7,560
ทั้งหมด 31,311

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ๑๐๙ หมู่ ๔ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐ โทรศัพท์ : ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗ โทรสาร : ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗ email:dontoei๒๕๖๑@gmail.com https://www.dontoei.go.th/
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร