info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจคนพิการ [11 มกราคม 2565]
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
การมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคารขยะตำบลดอนเตย [7 มกราคม 2565]
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
กิจกรรมรับฝากขยะจากชุมชนตามโครงการธนาคารขยะตำบลดอนเตย [4 มกราคม 2565]
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน [24 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
รายงานผลการดำเนินงาน ธนาคารขยะตำบลดอนเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดป้องกันโรคไวรัส COVID-๑๙ ในหน่วยงานราชการและตลาดสด ในพื้นที่ตำบลดอนเตย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินการโครงการจิตอาสาโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่อกอก ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร