ชื่อเรื่อง : กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : ZV7HYn9Mon102146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้