คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 บริเวณตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

mungmee