ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม